Coaching & Terapi

"Det at du er bevidst om at du vil lave en ændring, er den vigtigste forudsætning for en positiv forandring"

Få ny retning for dig selv eller dit team

Jeg arbejder ud fra et systemisk og holistisk perspektiv, både i terapi og coaching. Det betyder at den ændring du ønsker at lave, altid ses sammen med det økosystem du er en del af. – også dit eget indre økosystem af tanker, mønstre, overbevisninger og værdier.

Med mig som din coach eller terapeut vil du komme til at arbejde både med dit sind og din krop – og skabe positiv forandringer, forankret i den du er og måden du lever på.

Selvejerskab: Individual coaching

Ej dig selv – og stå stærkt i følelse af hvem du er. Hvad end det handler om at tage beslutninger og opnå det du ønsker i dit personlige liv, eller om at føle dig dybere integreret i dit arbejdsliv. En hver forandring du ønsker i dit liv, starter med dig selv – og det er et både motiverende og bestyrkende ansvar at tage for sit eget liv.

 

For om du vil det eller ej, så skaber du din egen virkelighed med de tanker du tænker og den måde du er i verden på. 

Forstå din egen motivation og hvordan dine værdier fungerer som kompas for måden du tager vælger til og fra på.

 

Mental Software: Team Coaching

Den bedste software du som leder kan investere i, er den mentale software i dine medarbejdere. Få hjælp til at skabe balance, harmoni og lederskab i dit team – på et systemisk niveau. Når et team forstår sine egne dynamikker bliver det i stand til at balancere sine ressourcer, harmonisere mellem sine medlemmer, udvikle sig og være drevet af et iboende lederskab. 

 

Det skaber trivsel, færre sygedage og bedre performance.